صفحه اصلی > آموزش > کارشناسی 
کارشناسی

با توجه به موافقت هیئت رئیسه و تصویب شورای آموزشی دانشگاه خلیج فارس برای سومین سال متوالی، ترم تابستان سال 94 نیز در این دانشکده برگزار خواهد شد:

*فقط دانشجویان دانشگاههای دولتی مجاز به گرفتن واحد در این دانشکده می باشند. 

* برای قطعی شدن ثبت نام دانشجویان باید شهریه ثابت را به حسابی که متعاقبا اعلام می شود واریز نمایند.

* با توجه به نداشتن پیشنیاز و همنیاز و سقف و ... در ترم تابستان هر درسی که گروه با دانشجو موافقت کرده باشد و جزو دروس ارایه شده در لیست این دانشکده باشد، دانشجو مجاز به اخذ آن خواهد بود.

* همانگونه که در اطلاعیه تأکید شده مراجعه دانشجویان جهت ترم تابستان و آگاهی از سایر اطلاعات صرفا به دانشکده فنی و مهندسی شهرستان جم می باشد و آموزش دانشگاه خلیج فارس بوشهر پاسخگوی مراجعین نخواهند بود.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.