صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی کامپیوتر 
مهندسی کامپیوتر

 


معرفی رشته مهندسی کامپیوتر :

 

 

 

 


اعضاء هیئت علمی :

 

 

 

 

 مهندس غلامرضا احمدی

مدیر گروه


grahmadi@yahoo.com

  دکتر سید محمد بیدکی

عضو هیئت علمی


S.M.Bidoki@pgu.ac.ir

smbidoki.ir

  مهندس نیلوفر رنجبر

عضو هیئت علمی

nranjbar@pgu.ac.ir

 

 

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.