صفحه اصلی > گروه های آموزشی > مهندسی صنایع 
مهندسی صنایع

 


معرفی رشته مهندسی صنایع :

 

 

 

 


اعضاء هیئت علمی :

 

 

 

 

دکتر مهدی باقری قلعه نوئی

ریاست دانشکده

mbagheri.pgu@gmail.com

دکتر مجتبی عرب مؤمنی

مدیر گروه

Mojtaba.mam.sut@gmail.com

مهندس فاطمه صادقی

عضو هیئت علمی

f.sadeghi@pgu.ac.ir

 

 

 


 

 


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.