صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

مهدی باقری قلعه نوئی
ریاست دانشکده

 

گروه های آموزشی

گروه مهندسی صنایع

گروه مهندسی کامپیوتر

 

واحد امور دانشجویی

امور خوابگاهها

امور تغذیه

امور رفاهی

 

واحد آموزش

سعید مشتاق
کارشناس آموزش

 

واحد فرهنگی

سید عبدالمناف سجادی زاده
کارشناس امور فرهنگی

 

واحد فناوری اطلاعات

عبدالهادی تشانی
کارشناس فناوری اطلاعات

 

دفتر ریاست

عقیل تشانی زاد
مسئول دفتر و روابط عمومی

 

واحد مالی

غلامرضا احمدی
عضو هیئت علمی و کارپرداز مالی
کارپرداز

طاهر شاکرصفت
امین اموال

طالب صافی نیا
کارشناس آزمایشگاه
انباردار

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.