صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاهها > آزمایشگاه معماری کامپیوتر 
آزمایشگاه معماری کامپیوتر

 

آزمایشگاه معماری کامپیوتر
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
طالب
صافی نیا
مسئول آزمایشگاه

09176428550

077-37646159
safiniataleb@gmail.com

 

تجهیزات موجود: بورد آزمایشگاه معماری کامپیوتر
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی کامپیوتر


تصاویر:

دستور العمل آزمایشگاه - فایل های پیوست

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.