آزمایشگاه فیزیک 2

 

آزمایشگاه فیزیک پایه 2
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
طالب
صافی نیا
مسئول آزمایشگاه

09176428550

077-37646159
safiniataleb@gmail.com
تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر


تصاویر:

 

 

 

دستور العمل آزمایشگاه - فایل های پیوست


 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.