اعضای هیئت علمی

 

مهندس سید محمد بیدکی

سمت: عضو هیئت علمی

درجه علمی: مربی

S.M.Bidoki@pgu.ac.ir

تلفن: 37646158-077


رزومه

 

مهندس غلامرضا احمدی

سمت: مدیر گروه

درجه علمی: مربی

grahmadi@yahoo.com

تلفن: 37646158-077


رزومه


مهندس نیلوفر رنجبر

سمت: عضو هیئت علمی

درجه علمی: مربی

nranjbar@pgu.ac.ir

تلفن: 37646158-077


رزومه

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.