آزمایشگاه فیزیک 1

 


آزمایشگاه فیزیک پایه 1 
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
طالب
صافی نیا
مسئول آزمایشگاه

09176428550

077-37646159
safiniataleb@gmail.com
تجهیزات موجود: کولیس - ست کامل آزمایش های سقوط آزاد، اصطکاک، حرکت پرتابی، گشتاور، آونگ ساده، نیروهای همرس و ماشین آتوود
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر


تصاویر:

 

 

 


دستور العمل آزمایشگاه - فایل های پیوست


 

   دانلود : AZ-ph-1-5.rar           حجم فایل 3779 KB
   دانلود : AZ-ph-1-4.rar           حجم فایل 922 KB
   دانلود : AZ-ph-1-3.rar           حجم فایل 240 KB
   دانلود : AZ-ph-1-2.rar           حجم فایل 1191 KB
   دانلود : AZ-ph-1-1.rar           حجم فایل 2105 KB
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.