اعضای هیئت علمی

 

مهندس مهدی باقری قلعه نوئی

سمت: ریاست دانشکده

درجه علمی: مربی

mbagheri.pgu@gmail.com

تلفن: 37646159-077


رزومه

 

مهندس علیرضا خسروی

سمت: مدیر گروه

درجه علمی: مربی

iepgu@yahoo.com

تلفن: 37646159-077


رزومه

 

مهندس سارا زارع رئیس آبادی

سمت: عضو هیئت علمی

درجه علمی: مربی

ind.pgu@gmail.com

تلفن: 37646159-077


رزومه

 


 

 

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.