صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاهها > آزمایشگاه مدار الکتریکی 
آزمایشگاه مدار الکتریکی

 


آزمایشگاه مدار الکتریکی
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
طالب
صافی نیا
مسئول آزمایشگاه

09176428550

077-37646159
safiniataleb@gmail.com

 

تجهیزات موجود: بورد آزمایشگاه مدار منطقی-اسیلوسکوپ-فانکشن ژنراتور-مولتی متر دیجیتال-قطعات مصرفی
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی کامپیوتر


تصاویر:

دستور العمل آزمایشگاه - فایل های پیوست

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.