صفحه اصلی > پژوهش > کتابخانه 
کتابخانه

 


کتابخانه
نام نام خانوادگی سمت شماره تلفن دورنگار رایانامه عکس
طالب
صافی نیا
متصدی کتابخانه

09176428550

077-37646159
safiniataleb@gmail.com

 

تجهیزات موجود:
 

رشته های تحصیلی استفاده کننده: مهندسی صنایع و مهندسی کامپیوتر


تصاویر:

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.