صفحه اصلی 
  • بازدید مدیر دفتر نظارت و ارزیابی (دکتر اشکپور) و رئیس حراست (آقای شیروانی) دانشگاه از دانشکده و جلسه با کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
    ...

  • بازدید علمی دانشجویان گروه کامپیوتر از دیتا سنتر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
    ...

اخبار دیگر
اطلاعیه ها
رخداد های آینده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.